SecuBot - Tietoturvan kehittämisen pilottihanke Pohjanmaan alueella

22.01.2018

Tietoturvahyökkäykset ja haittaohjelmat ovat uhka julkisen sektorin ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksille. Viestinnän luottamuksellisuus ja salaus ovat avainasemassa.

 

Tietoturvaosaamisesta halutaan luoda Pohjanmaan alueelle ja kansallisella tasolla Suomelle kilpailuetu. Paras tapa vastata näihin kasvaviin haasteisiin toiminta-alueella on tietoisuuden ja osaamisen tason kehittäminen jo varhaisessa vaiheessa. Myös Q-Net Oy on mukana hankkeessa omalla panoksellaan tuoden vahvan käytännön tietämyksen projektiin.

 

Lue lisää projektista osoitteesta http://www.secubot.fi

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
SecuBot - Tietoturvan kehittämisen pilottihanke Pohjanmaan alueella